Beste bezoeker van onze praktijk,

De overstapweken zijn inmiddels weer in volle gang. Deze maand kunt u weer kiezen voor een nieuwe zorgverzekeraar.

Bij deze zorgverzekeraars zitten vier grote partijen, door zorgverleners vaak de “Big 4” genoemd. Mogelijk zit u bij een van hen (Zilveren Kruis Achmea, Menzis, VGZ en CZ ).
Deze vier grote partijen hebben de fysiotherapeutische zorg in Nederland de laatste 14 jaar behoorlijk bemoeilijkt. De eisen van deze zorgverzekeraars zijn enorm gestegen, waardoor onze fysiotherapeutische zorg in het geding komt. We geven u wat voorbeelden:

 • De Big 4 hanteren allemaal een Behandel Index (BI). Dit kunt u zien als het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt per jaar. Echter, elke zorgverzekeraar laat op dit gemiddelde nog een eigen rekensom los om de zwaarte van de behandeling te wegen.
  Wordt de bovengrens van de BI door een praktijk overschreden dan wordt deze praktijk onverhoopt gekort of krijgt zelfs een boete.
  Dit heeft een aantal consequenties:
  Voor u betekend dit dat, ook al geeft uw aanvullende zorgverzekering recht op bijvoorbeeld 18 of 27 keer fysiotherapie, in de praktijk het aantal behandelingen eigenlijk niet hoger mag komen dan 7, omdat anders de BI te hoog wordt en wij behandelingen terug moeten betalen, ook al zijn deze gewoon gegeven. Wij proberen uiteraard alleen zinnige zorg te geven en niet voortijdig een behandeling te stoppen. Wij bieden altijd kwalitief goede zorg. Maar de niet transparante berekening voor de BI maakt dat wij hier voorzichtig mee om moeten gaan.
 • Wij zijn verplicht om aan iedereen waarbij de behandeling gestopt is een verplichte enquête te sturen. Doen wij dit niet, dan volgt wederom een boete/ terugbetaling aan de zorgverzekeraar.
 • Doordat verzekeraars ontzettend veel eisen stellen aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), kan dit als gevolg hebben dat behandeltijden korter zullen worden, er moet immers veel
  in de computer gezet worden (vaak onnodige administratie) en tot nu toe doen wij dit vaak in onze vrije tijd.
 • Last but not least: 14 jaar geleden bleek uit onderzoek in opdracht van het genootschap fysiotherapie (KNGF) dat ons tarief gemiddeld 30% te laag was. Het tarief dat de zorgverzekeraar uitbetaald aan ons is in 14 jaar nagenoeg niet gestegen, dus geen inflatiecorrectie en geen beloning voor de fors toegenomen eisen.

Helaas onderhandelt de zorgverzekeraar niet met individuele praktijken over de zorgcontracten. We kunnen dus ook moeilijk iets aan deze situatie veranderen.
Op landelijk niveau afspreken om geen contracten te tekenen staan hoge boetes (volgende de Nederlandse Mededingings Autoriteit).

Voor ons en voor u is het dus gunstiger om zo min mogelijk mensen van de Big 4 in behandeling te hebben. Wij vragen u dus ook om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken.

U hebt zelf altijd keuzevrijheid waar u verzekerd wil zijn, mocht u overwegen om over te stappen dan raden wij vooral verzekeringen aan met een restitutiepolis in de aanvullende verzekering.
De kleinere verzekeraars waarderen onze kwaliteit en geven ons meer ruimte om de kwaliteit die u van ons gewend bent te behouden en verder te ontwikkelen.
Dit zijn bijvoorbeeld:

 • ONVZ(tevens VvAA, PNOzorg)
 • DSW(tevens StadHolland, InTwente)

Wij kunnen ons voorstellen dat u best wat vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande. Wij staan u graag te woord hierin.

Met vriendelijke groet,

Fysiotherapie Kemps en Maas