Beste bezoeker van onze praktijk,

De overstapweken zijn inmiddels weer in volle gang. Deze maand kunt u weer kiezen voor een nieuwe zorgverzekeraar.

Bij deze zorgverzekeraars zitten vier grote partijen, door zorgverleners vaak de “Big 4” genoemd. Mogelijk zit u bij een van hen (Zilveren Kruis Achmea, Menzis, VGZ en CZ ).
Deze vier grote partijen hebben de fysiotherapeutische zorg in Nederland de laatste 14 jaar behoorlijk bemoeilijkt. De eisen van deze zorgverzekeraars zijn enorm gestegen, waardoor onze fysiotherapeutische zorg in het geding komt. We geven u wat voorbeelden:

 • De Big 4 hanteren allemaal een Behandel Index (BI). Dit kunt u zien als het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt per jaar. Echter, elke zorgverzekeraar laat op dit gemiddelde nog een eigen rekensom los om de zwaarte van de behandeling te wegen.
  Wordt de bovengrens van de BI door een praktijk overschreden dan wordt deze praktijk onverhoopt gekort of krijgt zelfs een boete.
  Dit heeft een aantal consequenties:
  Voor u betekend dit dat, ook al geeft uw aanvullende zorgverzekering recht op bijvoorbeeld 18 of 27 keer fysiotherapie, in de praktijk het aantal behandelingen eigenlijk niet hoger mag komen dan 7, omdat anders de BI te hoog wordt en wij behandelingen terug moeten betalen, ook al zijn deze gewoon gegeven. Wij proberen uiteraard alleen zinnige zorg te geven en niet voortijdig een behandeling te stoppen. Wij bieden altijd kwalitief goede zorg. Maar de niet transparante berekening voor de BI maakt dat wij hier voorzichtig mee om moeten gaan.
 • Wij zijn verplicht om aan iedereen waarbij de behandeling gestopt is een verplichte enquête te sturen. Doen wij dit niet, dan volgt wederom een boete/ terugbetaling aan de zorgverzekeraar.
 • Doordat verzekeraars ontzettend veel eisen stellen aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), kan dit als gevolg hebben dat behandeltijden korter zullen worden, er moet immers veel
  in de computer gezet worden (vaak onnodige administratie) en tot nu toe doen wij dit vaak in onze vrije tijd.
 • Last but not least: 14 jaar geleden bleek uit onderzoek in opdracht van het genootschap fysiotherapie (KNGF) dat ons tarief gemiddeld 30% te laag was. Het tarief dat de zorgverzekeraar uitbetaald aan ons is in 14 jaar nagenoeg niet gestegen, dus geen inflatiecorrectie en geen beloning voor de fors toegenomen eisen.

Helaas onderhandelt de zorgverzekeraar niet met individuele praktijken over de zorgcontracten. We kunnen dus ook moeilijk iets aan deze situatie veranderen.
Op landelijk niveau afspreken om geen contracten te tekenen staan hoge boetes (volgende de Nederlandse Mededingings Autoriteit).

Voor ons en voor u is het dus gunstiger om zo min mogelijk mensen van de Big 4 in behandeling te hebben. Wij vragen u dus ook om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken.

U hebt zelf altijd keuzevrijheid waar u verzekerd wil zijn, mocht u overwegen om over te stappen dan raden wij vooral verzekeringen aan met een restitutiepolis in de aanvullende verzekering.
De kleinere verzekeraars waarderen onze kwaliteit en geven ons meer ruimte om de kwaliteit die u van ons gewend bent te behouden en verder te ontwikkelen.
Dit zijn bijvoorbeeld:

 • ONVZ(tevens VvAA, PNOzorg)
 • DSW(tevens StadHolland, InTwente)

Wij kunnen ons voorstellen dat u best wat vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande. Wij staan u graag te woord hierin.

Met vriendelijke groet,

Fysiotherapie Kemps en Maas

Contracteerbeleid 2019

Let op! Ons contracteerbeleid voor 2019 veranderd enigszins!

 Wij hebben voor 2019 geen contract meer afgesloten met IptiQ

Onder deze verzekeraar vallen:

 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic
 • Volmacht: Aevitae

Wij hebben besloten geen contract af te sluiten omdat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zog bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken nog geen 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen.

Voorbeelden uit het contract waar wij het niet mee eens zijn:

 • Wij moeten 75% van alle patiënten een tevredenheidsenquête sturen (dus ook naar mensen die elders verzekerd zijn, onbekend hoe zij dit gaan controleren)
 • Daarvan moet 15% deze beantwoorden (wij willen u juist niet onder druk zetten om deze lijst in te vullen, dit behoort een vrije keus te zijn)
 • Deze verzekeraar biedt geen enkele transparantie t.a.v. tarieven en onderhandelen/overleggen staan zij niet voor open
 • Het is een verzekeraar met een winstoogmerk

Mocht u bij 1 van de verzekeraars zijn verzekerd, dan krijgt u van ons een factuur die u vervolgens zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de verzekeraar en uw polis wordt hiervan een deel vergoed.  

Zorgpolissen 2019

Het is weer tijd om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Onze beroepsvereniging heeft uitgezocht welke polissen doen wat ze beloven. Let daarbij ook goed op of u gaat voor een natura of restitutie polis.

Voor meer informatie kijk hier

Als u nog vragen heeft mag u die ook aan ons stellen.

Zorgpolissen 2017

Fysiotherapie nodig in 2017?
Denkt u volgend jaar fysiotherapeutische zorg nodig te hebben? Dan loont het om u goed te laten informeren over de verschillende zorgpolissen. Voor fysiotherapeutische zorg is, meestal, een aanvullende verzekering nodig. Ieder jaar selecteren wij de, volgens het KNGF, beste (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg. Dit jaar zijn dat er vier: IZZ, DSW, InTwente en Stad Holland Zorgpolis.

Van alle mensen die kiezen voor een aanvullende verzekering, doet meer dan 55% dat vanwege fysiotherapie. Dat fysiotherapie toegevoegde waarde heeft bij een heel scala aan klachten, blessures, slijtage van gewrichten en chronisch aandoeningen, dat is inmiddels bekend.

Maar de meeste kosten voor fysiotherapie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste behandelingen moet u zich aanvullend verzekeren. Maar er is zó veel aanbod, waarop moet je letten bij het afsluiten van een geschikte (aanvullende) polis?

Bekijk het advies en tips op www.defysiotherapeut.com. Daar vindt u veel informatie over fysiotherapie en verzekeren. Ook leest u daar waarom wij enkele specifieke zorgpolissen van IZZ, DSW, InTwente en Stad Holland dit jaar aanbevelen. Het belangrijkste advies dat wij mensen willen geven; laat u goed informeren en doe ook zelf de polisvergelijking op www.zorgverzekeringwijzer.nl.

Zorgverzekering 2016

Veel mensen kiezen naast hun basisverzekering ook een aanvullende polis. 55% van die mensen doen dat om de kosten voor fysiotherapie te dekken. Fysiotherapie valt voor ongeveer 70 % van de zorg onder de Aanvullende verzekering. Toch blijkt dat niet alle polissen een voldoende dekking voor fysiotherapie bieden. 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie(KNGF) heeft daarom deze week alle fysiotherapie praktijken voorzien van posters en flyers om patiënten voor te lichten over de nieuwe polissen van de zorgverzekeraars. Rond half november publiceren de zorgverzekeraars hun nieuwe polissen voor 2016. Met de voorlichtingscampagne, die deze week van start is gegaan, wil het KNGF de consumenten er nadrukkelijk op wijzen om de polissen goed te controleren op een voldoende dekking voor fysiotherapie. En ook of men de vrijheid krijgt om zelf een fysiotherapeut te kiezen. 

Vanaf half november zal het KNGF op de website www.defysiotherapeut.com een overzicht publiceren van de polissen van de zorgverzekeraars, vooral waar het gaat om de dekking voor fysiotherapie. Daarmee kan de consument een juiste keuze maken.

Bron: TNS NIPO in opdracht KNGF 

Wat zijn goede zorgpolissen?

Bij de Top 5 van aanvullende verzekeringen met onbeperkte fysiotherapie vergoeding komt 1 polis met kop en schouders boven alle polissen uit. Het is het collectief van het FNV. Wij raden u aan om zich bij deze verzekering aan te sluiten. En dat niet alleen als u denkt dat u onbeperkte fysiotherapie nodig hebt. Ook als u geen of weinig fysiotherapie nodig hebt heeft FNV een goede en goedkope polis. Klik hier voor de handleiding voor het aanmelden voor de FNV/Menzis AV 2 polis.

Veranderingen 2012 vergoeding Fysiotherapie

Onder patiënten is verwarring ontstaan over de nieuwe vergoedingen en het eigen risico voor fysiotherapie. Veel mensen denken dat ze vanaf 1 januari 2012 de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. In de meeste gevallen verandert er echter niets en worden de behandelingen door uw aanvullende zorgverzekering vergoed. De meeste mensen hebben bovenop de verplichte basisverzekering een aanvullende ziektekostenverzekering. Behandelingen bij de fysiotherapeut worden in de meeste gevallen door die aanvullende verzekering vergoed. Het aantal behandelingen, dat wordt vergoed verschilt per pakket en zorgverzekeraar, maar meestal is het voldoende om incidentele klachten en blessures te verhelpen. Het nieuwe kabinetsbeleid heeft hier geen invloed op. Heeft u dus een incidentele klacht en een aanvullende ziektekostenverzekering, dan veranderd er niets.

Chronisch
De veranderingen, die het kabinet per 1 januari invoert, hebben te maken met chronische aandoeningen, die door fysiotherapie verholpen of verlicht kunnen worden. Dit zijn ziekte zoals diabetes, COPD, beroerte en noodzakelijke behandelingen na een operatie. Bent u 18 jaar of ouder en begint u in 2012 de behandeling van zo’n chronische aandoening, dan moet u vanaf 1 januari de eerste 20 behandelingen zelf betalen, als u geen aanvullende verzekering heeft . Heeft u wel een aanvullende verzekering , dan worden de behandelingen gewoon vergoed tot de limiet die in uw aanvullende pakket is vastgesteld. Bent u 18 jaar of ouder en bent u al voor 1 januari 2012 in behandeling voor een chronische aandoening, dan valt u nog onder de oude regeling en blijft alles hetzelfde. ( behalve voor onderstaande aandoeningen) Voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening, verandert er ook niets.Deze behandelingen worden zoals altijd uit de basisverzekering vergoed.

Geschrapt
Chronische aandoeningen zijn op een lijst van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport beschreven. Vanaf 1 januari 2012 wordt een aantal aandoeningen van deze lijst gehaald.
De fysiotherapeutische behandelingen van deze aandoeningen worden vanaf dat moment vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De geschrapte chronische aandoeningen zijn:

Wervelfractuur als gevolg van osteoporose
Reumatoide arthritis of chronische reuma
Chronische artriden
Spondylitisch ankylopoetica ( morbus Bechterew)
Reactieve arthitis
Juveniele ( ideopathische) chronische artritis
Myocard infarct
Status na coronary arterie bypass-operatie ( CABG)
Status na percutane transluminale coronair angiplastiek ( PTCA)
Status na hartklepoperatie
Status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen
VRAAG UW FYSIOTHERAPEUT OF UW KLACHT HIERONDER VALT.
Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt af van de polis, die u heeft afgesloten. Controleer hiervoor uw budget in uw polis.Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven, omtrent de mogelijkheden/kosten, om voor meer fysiotherapie verzekerd te zijn.
Meer informatie over de kabinetsplannen voor fysiotherapie is te vinden op de website Website Rijksoverheid.