Contracteerbeleid 2019

Let op! Ons contracteerbeleid voor 2019 veranderd enigszins!

 Wij hebben voor 2019 geen contract meer afgesloten met IptiQ

Onder deze verzekeraar vallen:

  • Promovendum
  • Besured
  • National Academic
  • Volmacht: Aevitae

Wij hebben besloten geen contract af te sluiten omdat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zog bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken nog geen 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen.

Voorbeelden uit het contract waar wij het niet mee eens zijn:

  • Wij moeten 75% van alle patiënten een tevredenheidsenquête sturen (dus ook naar mensen die elders verzekerd zijn, onbekend hoe zij dit gaan controleren)
  • Daarvan moet 15% deze beantwoorden (wij willen u juist niet onder druk zetten om deze lijst in te vullen, dit behoort een vrije keus te zijn)
  • Deze verzekeraar biedt geen enkele transparantie t.a.v. tarieven en onderhandelen/overleggen staan zij niet voor open
  • Het is een verzekeraar met een winstoogmerk

Mocht u bij 1 van de verzekeraars zijn verzekerd, dan krijgt u van ons een factuur die u vervolgens zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de verzekeraar en uw polis wordt hiervan een deel vergoed.