PAV

PAV wordt in de volksmond ook wel "etalagebenen" genoemd. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel.

De slagaders in de benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die worden gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

ClaudicatioNet

Fysiotherapie Kemps&Maas is aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit is een zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Behandeling

De behandeling van PAV bestaat uit 5 onderdelen

  1. Stoppen met roken
  2. Gezond eten
  3. Voldoende bewegen
  4. Medicatie voor PAV
  5. Fysiotherapie en looptraining

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met PAV is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. De fysiotherapeut kan ook aandacht besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zoals stoppen met roken.

Vergoeding

PAV wordt gezien als chronische aandoening voor de ziektekostenverzekeraar. Dit betekend dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen of een aanvullende verzekering met vergoeding voor fysiotherapie nodig heeft. De behandelingen daarna worden vergoed uit de basisverzekering, waarbij eerst het eigen risico wordt opgemaakt. De 20 behandelingen gelden alleen voor het begin van de behandeling en hoeven niet jaarlijk opnieuw betaald te worden, het eigen risico wel.