Huisregels Fysiofitness

 

 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
 • U wordt verzocht jassen aan de kapstok te hangen en tassen zoveel mogelijk onder de bank te plaatsen.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht. Gelieve deze zelf mee te brengen.
 • In verband met het milieu vragen wij u een bidon mee te brengen. Drinkwater is aanwezig.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om schone (sport)schoenen te dragen in de trainingsruimte. Buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan.
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon met uw handdoek en/of met de daarvoor aanwezige schoonmaakspray.
 • Gebruikte materialen (halters, ballen, stokken etc.) dienen te worden opgeruimd voor uw en onze veiligheid.
 • Uw trainingstijd is 1 uur met uitloop naar 1¼ uur, gelieve hier rekening mee te houden.
 • Betaling dient per kwartaal vooraf te geschieden, contant of per bankgiro. U dient hier zelf zorg voor te dragen.
 • Een niet nagekomen of geannuleerde training wordt in rekening gebracht. Er bestaat wel de mogelijkheid om de training, na overleg, op een ander tijdstip in te halen, met dien verstande dat deze inhaaltraining binnen 1 week na afmelding plaats dient te vinden. Tenzij anders afgesproken.
 • Bij uitval van de les door bijvoorbeeld afwezigheid van de fysiotherapeut, wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
 • Restitutie van abonnementsgeld kan alleen in bijzondere gevallen plaatsvinden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor onze complete privacy policy verwijzen wij u naar onze website fysiotherapiekempsmaas.nl. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Vanwege de bereikbaarheid worden trainingsschema’s op papier in een niet afgesloten kast bewaard.
 • Door ondertekening van dit formulier geeft u actief aan dat u akkoord gaat met bovenstaande

Bedankt voor uw medewerking,

Joke Kemps, Marion Maas en Mariëlle Wielders