Tarieven

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Welke afspraak of behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wij gaan ervan uit dat u zelf weet hoe u bent verzekerd. Afspraken of behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, worden in de meeste gevallen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Afspraken of behandelingen die buiten de vergoeding door de verzekering vallen zijn voor uw eigen rekening.

LET OP wij hebben geen contract afgesloten met Caresq.

d.w.z. als u verzekerd bent bij Promovendum, Besured, Aevitae Avero, Eucare of National Academic u zelf de rekening in moet dienen bij uw verzekeraar voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgkosten.

Enkele aandoeningen worden, vanaf de 21ste behandeling, vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit de aanvullende verzekering en/of komen voor uw eigen rekening. Let op dat vanaf de 21ste behandeling ook het eigen risico wordt aangesproken.

Tarieven per 1 april 2019

Voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben of verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij de volgende tarieven in rekening:

Tarieven
Omschrijving Prijs
Reguliere zitting € 32.50
Zitting incl toeslag uitbehandeling (na verw. arts) € 46.00
Zitting incl toeslag inrichting (na verw. arts) € 39.25
Fysiotherapeutisch consult € 57.00
Zitting manuele therapie € 43.00
Zitting oedeemfysiotherapie € 45.00
Zitting oedeemfysiotherapie aan huis (na verw. arts) € 58.50
Zitting oedeemfysiotherapie inrichting (na verw. arts) € 51.75
Zitting bekkenfysiotherapie € 45.00
Intake 1ste zitting bekkenfysiotherapie € 90.00
Lange zitting € 45.00
Lange zitting aan huis € 58.50
Lange zitting inrichting € 51.75
Niet nagekomen afspraak € 24.40
Screening € 16.25
Screening/intake en onderzoek fysiotherapie € 61.75
Intake en onderzoek na verwijzing € 45.50
Intake/onderzoek aan huis (na verw. arts) € 59.00
Intake/onderzoek inrichting (na verw. arts) € 52.25
Telefonisch consult € 12.50
Eenvoudige kort rapport € 50.00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 60.00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € kostprijs
Betalingsvoorwaarden
  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.