Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. Deze methode is gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen of stabiliseren van klachten als gevolg van een ongunstig houdings- en bewegingspatroon al dan niet veroorzaakt door een aandoening, stoornis of beperking.
De oefentherapeute Cesar leert patiënten zo efficiënt en effectief mogelijk met hun lichaam om te gaan. Om dit te bereiken maakt de therapeut de patiënt bewust van zijn eigen houding en manier van bewegen in relatie tot de klachten. Ter ondersteuning van de juiste houdingen en bewegingen, wordt gebruik gemaakt van spier ontspannende en/of versterkende oefeningen.
 

Kinderoefentherapie Cesar

Bij de kinderoefentherapie Cesar staat de motoriek centraal. Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind, maar is niet bij elk kind vanzelfsprekend. Om de motorische ontwikkeling positief te beïnvloeden, is het belangrijk voor een kind om op verschillende manieren motorisch geprikkeld en gestimuleerd te worden, zodat alle gebieden binnen de motoriek aandacht krijgen. Bij deze stimulans kan een kinderoefentherapeute Cesar helpen. Spelenderwijs en met plezier kan het kind zich ontwikkelen en vaardigheden, zoals fietsen, schrijven, ballen, veters strikken, zwemmen, knippen, etc. zich eigen maken.