Veranderingen in beleid COPD

Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt, gaan de regelingen rondom COPD per 1 januari 2019 veranderen. Waar nu nog wordt gekeken naar GOLD classificatie 1 t/m 4, verandert dit in de GOLD classificatie A t/m D. Hiermee wordt specifieker gekeken naar de ziektelast in plaats van puur longfunctietest.

Wilt u meer informatie dan kunt u zich wenden tot Marion Maas. Zij kan u meer vertellen over uw specifieke situatie.

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.longfonds.nl -> zeker van uw zorg -> zeker van uw fysiotherapie www.kngf.nl -> actueel -> aanspraken COPD per 1 januari aanstaande